HomeAgendaNationale bestuursverkiezingen
18
feb
2017

Nationale bestuursverkiezingen

Erasmus Hogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Op 18 februari verkiezen we opnieuw een Dagelijks Bestuur. Deze verkiezing zal plaatsvinden op de algemene ledenvergadering op de Erasmus Hogeschool Brussel, Campus Bloemenhof.

De bestuursploeg bestaat uit:

 • een voorzitter
 • een partijbestuurslid
 • een afdelingsraadsvoorzitter
 • een secretaris
 • een penningmeester
 • vier extra Dagelijks Bestuursleden

De algemeen voorzitter en partijbestuurslid worden verkozen door de algemene ledenvergadering. De rest van het Dagelijks Bestuur wordt verkozen op de Afdelingsraad, die aansluitend na de ledenvergadering plaatsvindt.

Programma

 • 10u00: Ontvangst
 • 10u30: Welkomstwoord door N-VA Kamerlid Valerie Van Peel
 • 10u45: Algemene ledenvergadering: verkiezing van voorzitter en partijbestuurslid
                Alle kandidaten stellen zich voor, daarna volgen vragen uit het publiek
 • 12u00: Toespraak door voorzitter Vlaams Parlement Jan Peumans
 • 12u15: Bekendmaking nieuwe voorzitter en partijbestuurslid
 • 14u00: Na de algemene ledenvergadering worden de andere leden van het Dagelijks Bestuur verkozen tijdens de Afdelingsraad​

Stemrecht

Elke Jong N-VA lid heeft stemrecht indien op de dag van de verkiezing (18 februari):

 • je 16 jaar tot 31 jaar bent
 • je Jong N-VA lidmaatschap voor 2017 in orde is
 • je ten minste drie maanden lid bent van onze partij

Op de Afdelingsraad na de algemene ledenvergadering hebben enkel de AR-leden van de hernieuwde afdelingen stemrecht. Wie geen lokale afdeling heeft, kan zich kandidaat stellen om gecoöpteerd te worden. Opgelet, gecoöpteerde AR-leden van de vorige legislatuur moeten zich opnieuw laten coöpteren vooraleer ze mogen meestemmen.

Kandidaatstelling

Kandidaten voor het voorzitterschap en het partijbestuurslid moeten voldoen aan de eisen van het Huishoudelijk Reglement, respectievelijk artikel 12.2.1.1 en 12.2.1.2. Je vindt het Huishoudelijk Reglement op de website en als bijlage bij dit agenda-item.

Elk lid van Jong N-VA kan zich kandidaat stellen voor de overige DB-functies.
 

Alle kandidaturen moeten tien werkdagen op voorhand, dus ten laatste op 3 februari 2017, verstuurd worden naar de nationale secretaris van Jong N-VA per brief of via thomas.villa [at] n-va.be (subject: Kandidatuur%20nationale%20bestuursverkiezingen) (e-mail).

Datum & uur

Zaterdag 18 februari van 10u tot 16u

Contactpersoon

Thomas Villathomas.villa [at] n-va.be

Bijlagen