Home Jong N-VA nationaal bestuur 2022 - 6 maart

Jong N-VA nationaal bestuur 2022 - 6 maart

Zondag 6 maart verkiezen de Jong N-VA leden een nieuwe ploeg voor 3 jaar. De datum (zondag 6 maart) ligt vast, omwille van corona zullen we de locatie later nog meedelen. 

Kandidaten voor het voorzitterschap en het N-VA partijbestuurslid moeten voldoen aan de eisen van het Huishoudelijk Reglement, respectievelijk artikel 12.2.1.1 en 12.2.1.2. Je vindt hier het Huishoudelijk Reglement.

Elk lid van Jong N-VA kan zich kandidaat stellen voor de overige DB-functies: penningmeester, secretaris, bestuurder en afdelingsraadvoorzitter.

Alle kandidaturen moeten tien werkdagen op voorhand, dus ten laatste op 18 februari 2022, verstuurd worden naar de nationale secretaris van Jong N-VA per brief,  via e-mail of dit inschrijvingsformulier.

Kandidaten ter voordracht voor het mandaat van Algemeen Voorzitter dienen aan de Algemene Ledenvergadering voorgedragen te worden door minstens vijf Afdelingen of Koepelafdelingen uit minstens vier provincies. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt hierbij als een provincie beschouwd. Een Afdeling of Koepelafdeling kan slechts één kandidaat ter voordracht voor het mandaat van Algemeen Voorzitter aan de ALV voordragen.
Kandidaten ter voordracht voor het mandaat van N-VA-Partijbestuurslid dienen aan de Algemene Ledenvergadering voorgedragen te worden door minstens vijf Afdelingen of Koepelafdelingen uit minstens vier provincies. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt hierbij als een provincie beschouwd. Een Afdeling of Koepelafdeling kan slechts één kandidaat ter voordracht voor het mandaat van N-VA Partijbestuurslid aan de ALV voordragen.

Het Dagelijks Bestuur wordt verkozen op de Afdelingsraad, die na de ledenvergadering plaatsvindt in de namiddag op zondag 6 maart vanaf 13u30.

Er worden 4 extra nationale bestuurders verkozen.

STEMRECHT

Elke Jong N-VA lid heeft stemrecht indien op de dag van de verkiezing (6 maart 2022):

  • je 16 jaar tot 31 jaar bent
  • je Jong N-VA lidmaatschap voor 2022 in orde is
  • je ten minste drie maanden lid bent van onze partij (6 december 2021)

Heb je vragen over de werking van het Jong N-VA bestuur dan kan je deze steeds stellen via het jong [at] n-va.be (subject: Jong%20N-VA%20Ploeg%2022-25) (Jong N-VA secretariaat) of de nationaal Jong N-VA secretaris karlien.dekens [at] jongnva.be (subject: Jong%20N-VA%20ploeg%2022-25%20-%20vraag) (Karlien Dekens.)