HomeNieuwsBye bye sociale zekerheid
25
okt
2017

Bye bye sociale zekerheid

Brent Roelandt

Ik zie u uw wenkbrauwen reeds fronsen, uw lippen die bewegen en het woord “wat” van verontwaardiging vormen. “De sociale zekerheid afschaffen, dat meent die toch niet?” Neen uiteraard niet, maar nu heb ik uw aandacht. Want ik wil het via deze opinie niet hebben over het afschaffen van onze sociale zekerheid, daar kan geen enkel weldenkend mens achter staan, maar graag wil ik het hebben over onze verouderde sociale zekerheid die hoogdringend aan verandering toe is. Niet morgen, niet overmorgen, maar vandaag en wel nu!

Het systeem steunt op 2 grote grondleggers. Namelijk Bismarck, die het idee invoerde dat bijvoorbeeld pensioenen moesten worden berekend op basis van de bijdragen van een persoon, en daartegenover Bevridge. Deze laatste vond namelijk dat de totale bevolking recht had op steun, ongeacht bijgedragen of niet. In zijn opzicht moesten alle uitgekeerde forfaits gelijk zijn. Uiteindelijk werd er een soort van ‘gulden middenweg’ gevonden en werden er zowel ideeën van Bismarck als van Bevridge ingevoerd. Zo kwam het systeem, dat wij vandaag de dag als onze sociale zekerheid kennen, tot stand. Namelijk het pensioen van burgers wordt inderdaad berekend op basis van het loon, de geleverde bijdragen, en heeft (bijna) iedereen recht op terugbetaling van de ziekenhuiskosten.

IN SAMENWERKING MET EEN STERK JOBBELEID

Een sterke sociale zekerheid vergt een sterk jobbeleid, wat Vlaanderen vandaag zeker en vast kent. Meer mensen aan het werk, betekent meer inkomsten voor het systeem. Dit zal op lange termijn nodig zijn om de vergrijzing te kunnen opvangen en elke burger die in zijn of haar leven hard heeft gewerkt, en dus op die manier bijgedragen heeft, van een mooie oude dag te kunnen voorzien.  

Daarnaast dienen er extra maatregelen genomen te worden om de sociale zekerheid beter te regelen. Zo is het broodnodig om zowel gelijke gezondheidszorg en gelijke kinderbijslag voor alle Vlamingen te voorzien. Dit zijn twee ultieme deelgebieden waar men uiteraard wel zekerheid moet voorzien. Daar is elke partij en elke ideologie het over eens. Daarentegen staat dan wel dat het pensioen van een persoon moet gekoppeld worden aan zijn of haar loon, en dus ook de geleverde bijdragen. Dit is niet meer dan logisch aangezien een persoon meer rechten verwerft naarmate deze meer bijdraagt aan een gezonde en sterke sociale zekerheid. Al deze maatregelen moeten zorgen voor een systeem dat niet ineenstort zodat jonge mensen die vandaag bijdragen aan de pensioenen er zeker van moeten kunnen zijn dat er ook morgen nog wat van hun geld overblijft.

SPLITSEN: WAAROM?

Om dit alles te realiseren is er nog één ultieme stap nodig, en dat is de deelstaten bevoegd maken voor deze materie. Anders zal het nooit lukken aangezien Wallonië er namelijk anders over denkt dan Vlaanderen. Wat niet verwonderlijk is aangezien de situatie onder de taalgrens heel verschillend is van de onze en zij dus de splitsing van de sociale zekerheid niet zien zitten. Zij plukken momenteel mee de vruchten van de vele Vlaamse bijdragen.

Uit een studie van VIVES blijkt dat Vlaanderen meer in de federale pot steekt dan dat het eruit haalt. Elk jaar bedragen de transfers 11 miljard euro. Wanneer Vlaanderen het beheer van de sociale zekerheid zelf in handen krijgt, is er geen sprake meer van te veel transfers en wordt het Vlaamse geld ook voor de Vlamingen gebruikt.

Zoals eerder gezegd houden ze er onder de taalgrens, in Wallonië, een ander economisch beleid op na dan in Vlaanderen. Dit doordat er ook een ander economisch klimaat hangt. Momenteel werkt deze situatie onrechtstreeks door op de Vlamingen aangezien volgens een rapport van het Federaal Wetenschapsbeleid blijkt dat het merendeel van de personen die beroep moeten doen op de sociale zekerheid in Wallonië wonen.

Wanneer de sociale zekerheid in regionale handen terechtkomt wordt de Vlaamse identiteit alweer versterkt vanwege het feit dat de sociale zekerheid nog altijd neerkomt op ‘het voor de zwakkeren in de maatschappij zorgen’ en dit de solidariteit tussen Vlamingen nogmaals duidelijk zal maken.

Brent Roelandt
Voorzitter Jong N-VA Lebbeke
Student politieke wetenschappen UGent

Brent Roelandt

Brent Roelandt

Voorzitter Jong N-VA Lebbeke