HomeNieuwsCivitas Maxima
12
jun
2018

Civitas Maxima

Reinhoud De Bosscher

De Duitse filosoof Christian Wolff had een zeer grote invloed op het volkenrecht dat hij grondde uit het natuurrecht. Vanuit deze idee bedacht hij, na Vittoria, de civitas maxima, een wereldgemeenschap met één wetgever. De intergouvernementele VN ten spijt, is deze utopie 250 jaar na Wolff ontaard in een dystopie met de geboorte van het communistische Noord-Korea onder leiding van het de jure staatshoofd Kim Il-Sung.
In tegenstelling tot wat velen dachten na 1989, is de universele integratie er niet op vooruit gegaan.

De internationale betrekkingen worden nog steeds gedomineerd door de Verenigde Staten, maar de economische opgang van China en de hardere opstelling van Rusland zorgen voor een meer horizontale wereldorde. Ook in deze casus is de VS de belangrijkste Westerse actor. Dit kan verklaard worden door haar geografische ligging waardoor ze zowel westelijk als oostelijk kijkt. Maar ook, en niet onbelangrijk, dwingt ze met haar dominante buitenlandpolitiek hiermee de EU om zich op de VS te blijven richten; op politiek en economisch domein. Indirect blijft de America First-doctrine dus gelden.

ECONOMISCHE BELANGEN ALS HEFBOOM

Noord-Korea is enorm rijk aan dure metalen, die ze tot twee jaar geleden via China exporteerden. Maar sedert eind 2016 blijft ze met een berg van deze grondstoffen achter omwille van de internationale economische boycot tegen het land. Hierdoor krijgt het gesloten land af te rekenen met economische rampspoed.
Bij een hereniging van Korea zouden de Chinezen hoogstwaarschijnlijk baat hebben. In een Koreaanse eenheidsstaat zal Seoul vermoedelijk een centrale rol spelen. De grootste handelspartner van Zuid-Korea is nu eenmaal China.
Johan Galtung, Noors multidisciplinair geleerde en bovendien een van de grondleggers van de vrede- en conflictstudie schreef: “If we begin with the need of survive, we immediately see that peace is a primary requirement of the human condition itself.” Vanuit deze optiek wil de “Briljante Kameraad”, Kim Jong-un, zo graag dat de top van 12/6 met president Trump doorgaat.

GEOSTRATEGISCH SPEL

In Noord-Korea vonden op regelmatige basis nucleaire testen plaats. Hiemee wilt ze de Westerse wereld laten zien dat ze een kernmacht is en als tikkende tijdbom durft meespelen op het internationale militaire toneel. Tegelijkertijd is het datzelfde land dat de deur naar het daverende Westen openzet als “wereldverbeteraar”. Men kan zeggen van hem wat men wil, een geostrateeg is hij zeker en vast.

Door eerst in te gaan op het verzoek van Kim Jong-un en vervolgens de top af te blazen, bewijst president Trump van inzicht in deze strategie, door hem een diplomatieke kaakslag te geven. Desondanks zal de topontmoeting van 12/6 in Singapore gewoon doorgaan, maar dan met schijnbaar minder ambitieuze doelstellingen. Hoewel, tegen alle verwachtingen in, ligt een volledige nucleaire ontwapening op tafel.

REALISTISCHE STAPPEN VOORUIT 

Indien er compromissen worden gesloten, zal de Verenigde Staten met haar universalistische democratische waardenpolitiek wel lessen moeten trekken uit het verleden.
De Noord-Koreaanse bevolking is echter armer dan die van Irak en heeft in deze moderne tijd veel minder ervaring met onafhankelijk bestuur opgedaan.
Het machtsvacuüm zal daarom snel plaats moeten maken voor een regionaal machtsevenwicht, dit in samenwerking mét Kim Jong-un.
Ze kunnen daarom beter te werk gaan als ervaren boogschutters, die wanneer ze het doel dat ze willen raken te ver weg achten, omdat ze weten wat de kracht van hun boog is, het mikpunt veel hoger nemen dan het doelwit, niet om met hun pijl zo hoog te komen, maar om met behulp van dat hoge mikpunt hun doel te kunnen bereiken.
 Samenwerking op wereldniveau, daar kan men niet tegen zijn, zolang de schaalvergroting neerkomt op een sociale en democratische meerwaarde.

Desondanks is deze top uitzonderlijk en dient de wereldgemeenschap dit met zin voor realisme en bedachtzaamheid ten volle aan te moedigen. Hopelijk bestendigen de wereldleiders de komende jaren duurzame stabiliteit en bijgevolg vrede op het Koreaanse schiereiland, en vormt deze top de kroniek van een aangekondigde dood voor het tirannieke communistische bewind in het Noorden.

Reinhoud De Bosscher

Bestuurslid Jong N-VA Kanton Aalst en Brussel