HomeNieuwsJong N-VA eert Daens
01
mei
2018

Jong N-VA eert Daens

Stijn Everaert

Vandaag is het 1 mei, de dag van de Arbeid. Het gaat goed in Vlaanderen. Nooit eerder waren zoveel mensen aan de slag. Weinig Europese regio’s kunnen genieten van een dergelijk grote welvaart als hier bij ons. Maar dat was honderd jaar geleden wel enigszins anders. Het verarmde en verpauperde landelijke Vlaanderen industrialiseerde langzaam, sociale rechten en wetten waren er nauwelijks. Er heerste armoede, ongelijkheid en uitbuiting. De arme Vlaamse man moest zwoegen voor een rijke, door België verfranste bourgeoisie.

“Weldra zullen wij de dag beleven dat ons Vlaamse volk zal ontwaken” – Priester Daens

EEN VLAAMSE, SOCIALE HISTORIE

In deze chaos en uitzichtloze miserie werd de kiem gelegd van nieuwe hoop. Te midden van de fabriekswijken van Aalst streed Priester Adolf Daens met zijn gevolg tegen de ondraaglijke uitbuiting van de Vlaamse arbeidersklasse. Zijn Vlaamsgezinde “Christene Volkspartij” (die niets te maken heeft met de latere CVP waar CD&V uit ontstond) werd er de grote concurrent van de toen Belgicistische Katholieke Partij (een verre voorouder van CD&V) van Charles Woeste.

De Daensistische beweging kwam niet alleen op voor verbeterde sociale rechten van de Vlaamse arbeiders, haar sociaalbewogen karakter leidde onvermijdelijk tot een sterke Vlaamsgezinde reflex. In zijn uitspraak voor postuum eerherstel, sprak Mgr. Léonard: “De priester voerde een goede strijd voor de arbeiders, die schandelijk werden uitgebuit. Ze werden blootgesteld aan de misbruiken van hun bazen en aan de arrogantie van hun volksvertegenwoordigers, die hun taal – het Vlaams – misprezen.

In een periode waarin het Vlaams nog zwaar gediscrimineerd werd in het openbaar verfranste België, streden de Daensisten in het parlement en op straat voor de herwaardering van de Vlaamse – Nederlandse – volkstaal. Maar ook andere felbesproken Vlaamsgezinde thema’s werden aangesneden. In 1905 ondertekenden Adolf en Pieter Daens het visionaire Daensistische wetsvoorstel voor de volledige vernederlandsing van de Gentse Universiteit. Vlaams hoger onderwijs zou in Gent nog tot 1930 op zich laten wachten.

De Daensistische beweging zou na de eerste wereldoorlog grotendeels versmelten met de Vlaams-Nationale Frontpartij waarmee een stembusakkoord werd gesloten. Dit stevig historisch fundament maakte dat de Vlaams-Nationale beweging altijd erg sterk heeft gestaan in de Aalsterse regio.

JONG N-VA EERT DAENS, MAAR CLAIMT HEM NIET

Wij vergeten onze Vlaamsgezinde voormannen niet. Vlaamse strijd, sociale strijd. Voor het tweede jaar op rij werd Daens letterlijk in de  - gele – hoopvolle bloemetjes gezet door de Aalsterse Jong N-VA’ers. Op het Aalsterse Werfplein werd de leeuwenvlag ontvouwd onder de slogan “niet claimen maar eren”. Jong N-VA Kanton Aalst wou op die manier protesteren tegen de lange rij van partijen die de figuur van Daens claimen, zoals laatst CD&V. Men dient zich te inspireren aan deze unieke politieke erfenis, men moet ze in ere houden. Niemand wordt echter beter van ze te claimen, stellen Stijn Everaert en Lauri De Wever van de lokale Jong N-VA. “De Vlaamse strijd is en blijft een sociale strijd”, klinkt het strijdvaardig.

Ook in Sint-Niklaas kreeg deze actie spontaan gevolg. Jong N-VA-voorzitter Igor Praet voegde de daad bij het woord en ging de naambordjes van het Adolf Daensplein poetsen en opblinken. Igor herhaalt: “We moeten blijven onthouden waar het Daensisme echt voor streed: de waardigheid van de werkmens, die recht heeft op goede arbeidsomstandigheden en zijn eigen taal.”

Stijn Everaert

Secretaris Jong N-VA Kanton Aalst