HomeNieuwsJong N-VA pleit voor nieuw decreet voor dochterondernemingen intercommunales
15
feb
2017

Jong N-VA pleit voor nieuw decreet voor dochterondernemingen intercommunales

Tomas Roggeman
Thomas Villa
Intercommunales

De wildgroei van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden loopt de laatste jaren de spuigaten uit. Vooral de dochterbedrijven van intercommunales vertonen een groot gebrek aan transparantie. Sommige van deze constructies lijken opgezet om de geldende regels te omzeilen. Jong N-VA pleit ervoor om deze gepolitiseerde ondernemingen te onderwerpen aan strengere regels van deugdelijk bestuur, zoals meer transparantie en efficiëntie. Op lange termijn moeten gemeentelijke fusies een alternatief bieden voor intercommunales.

Volgens Tomas Roggeman, nationaal voorzitter van Jong N-VA, ontsnappen te veel dochterbedrijven van intercommunales aan de democratische controle. Jong N-VA pleit daarom voor nieuwe decretale bepalingen. “We roepen onze volksvertegenwoordigers op om een nieuw decreet op te stellen voor dochterondernemingen van intercommunales en andere afgeleiden. Elke vorm van intercommunales, of het een dochterbedrijf of joint venture is of niet, moet onderworpen worden aan dezelfde regels.”, stelt Roggeman. “Op die manier worden de presentiegelden voor dochterbedrijven van intercommunales automatisch geplafonneerd op 205.04 euro. Een extra begrenzing op het aantal directiefuncties kan ook nuttig zijn, om uitwassen tegen te gaan.”

Jong N-VA wil hier nog een stap verder in gaan. Transparantie en openheid zijn een minimumvoorwaarde om het vertrouwen van de burger te verdienen. Elke bezoldiging die een bestuurder ontvangt als afgevaardigde uit de politiek moet publiek raadpleegbaar zijn. “Op dit moment kan iedereen al een overzicht van de mandaten opzoeken op cumuleo.be. Wat mij betreft mag daar gerust een kolom met de vergoeding langs komen.” stelt Roggeman.

Op lange termijn moeten we volgens Jong N-VA de meerwaarde van intercommunales zelf herdenken. “Vele intercommunales werden opgericht om de geringe omvang en bestuurskracht van kleine gemeenten te compenseren. Het fundamentele probleem is dat  er een tussenliggend bestuursniveau wordt gecreëerd zonder democratische checks en balances”.

Daarom is er volgens Roggeman maar 1 oplossing ten gronde: gemeentefusies. “Fusies zorgen voor grotere gemeenten die de taken van de intercommunales zelf kunnen opnemen binnen reguliere bestuursorganen. De noodzaak voor een groot aantal intercommunales zal daarmee verdwijnen. Dit zijn taken die perfect door grotere gemeenten zelf kunnen worden georganiseerd”, zegt Roggeman. In zo’n scenario kunnen burgemeesters en schepenen deze taken uitoefenen binnen de grenzen van hun gemeentelijk mandaat. We moeten de vraag durven stellen of daar op dat moment dan nog bijkomende vergoedingen tegenover moeten staan.

Tomas Roggeman

Voorzitter
Tel.
0472/89.03.96

Thomas Villa

Secretaris
Tel.
0494/89.32.66