HomeNieuwsMeer en meer conservatieve stemmen te horen voor ecorealisme
31
mei
2018

Meer en meer conservatieve stemmen te horen voor ecorealisme

David Monjaerts

Op donderdag 24 mei had ik het genoegen om deel te nemen aan de ‘Blue Green Summit’ van de Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE). De centrale vraag doorheen deze top was dan ook of conservatisme en ecologisme verenigbaar is. Om deze vraag te beantwoorden had ACRE dan ook verscheidene sprekers waaronder Sir Roger Scruton, Debbie Dooley en Hannes Gisssurarson uitgenodigd om hun visie op deze zaak toe te lichten. 

LIEFDE VOOR HET MENSELIJKE HABITAT

Voor Sir Roger Scruton zijn er net geen betere beschermers van de natuur dan conservatieven. Waar anderen beginnen vanuit een conflictmodel, vertrekken conservatieven vanuit een liefde voor het vaderland en respect voor het lokale menselijke habitat. Het conflictmodel waar hij over spreekt, blijft in essentie hetzelfde, maar verandert van onderwerp. Waar men vroeger sprak over de clash tussen het proletariaat en de bourgeoisie, spreekt men nu over het spanningsveld tussen de natuur en de vrije markt. De burger wordt voor een immens en ontastbaar probleem geplaatst, waar enkel radicale veranderingen en regels kunnen worden toegepast om dit probleem op te lossen. Dit opent de weg voor een hele reeks aan bureaucratische veranderingen en resulteert in apathie en frustraties van de bevolking.

Hierin kunnen conservatieven een duidelijk alternatief bieden omdat we net vanuit die liefde voor de natie en lokale omgeving vertrekken. Daarnaast moet het probleem uiteraard tastbaar worden gemaakt. Een goed voorbeeld hiervoor is de problematiek van plastic. Die problematiek is duidelijk waarneembaar op zowel globale als lokale schaal. Dit zorgt ervoor dat er de mogelijkheid is vanuit de civiele samenleving om dit probleem lokaal aan te pakken door opruimacties, te sorteren en plastiek te weigeren in de winkel. De burger wordt als deel van de oplossing gezien. Zo creëert men een breder draagvlak om hier realistische regelgeving voor uit te werken. Estland heeft hierin een voorbeeldfunctie binnen Europe met hun verbod op plastiek verpakking met steun vanuit de burgersamenleving.

INNOVATIE EN REGELGEVING

Innovatie was een centraal thema dat men besprak tijdens deze top. Hiervoor had men Debbie Dooley, medeoprichter van de Tea Party en President van de Conservatives for Energy Freedom en Dato’ Lee Yeow Chor, voorzitter van de Malaysian Palm Oil Council uitgenodigd. Voor hen is innovatie van fundamenteel belang om zuiniger om te gaan met onze grondstoffen. Er moet beleidsmatig voldoende aandacht zijn dat innovatie niet belemmerd wordt, door te complexe wetgeving of bureaucratische procedures.

Dit is eveneens van toepassing op de handelsrelaties met derdewereldlanden. Protectionistische wetgeving van Westerse landen en activisme van NGO’s remmen op sommige vlakke de groei van de derde wereld. Het controversiële palmolie is een van de grootste exportproducten van Maleisië en het land levert tot 44% van het product aan de wereldmarkt. Dankzij dit marktgewas kent het land een groeiende welvaart wat men de kansen heeft gegeven om scholen te bouwen, landbouwtechnieken te verbeteren en hun tropisch woud (50% van de landoppervlakte) te beschermen en te doen groeien. Het is net dankzij deze innovaties dat veel van de palmolie in Maleisië net de label van “Duurzaam product” draagt. Voor Chor is het van fundamenteel belang dat de derde wereld de kans krijgt om te groeien en te innoveren. Een verbod op palmolie zou al deze zaken niet mogelijk gemaakt hebben.

De vrije markt is voor Chor en Dooley het beste middel om de milieuproblematiek aan te pakken.

ECOREALISME

Het is aan ons als Jong N-VA om duidelijk onze stempel door te drukken in de milieuthematiek en onze stem te laten horen. Het milieu is te belangrijk om links er een monopolie op te laten hebben.  Het bemoedigt me dat er op zowel internationaal als nationaal vlak, meer en meer conservatieve stemmen te horen zijn, die pleiten voor ecorealisme.

Om het met een quote van aartsvader van het conservatisme Edmund Burke te zegge: ‘De samenleving is een partnerschap van de dode, de levenden en zij die nog geboren moeten worden.’. Een gezonde leefmilieu is en zal dan ook altijd een conservatief thema blijven.

David Monjaerts

Voorzitter Jong N-VA Zwijndrecht-Burcht