HomeNieuwsMeer nationale parken in Vlaanderen: het kan!
15
sep
2017

Meer nationale parken in Vlaanderen: het kan!

Tomas Roggeman

Vlaanderen moet meer nationale parken uitbouwen. Dat vindt Jong N-VA. Vandaag is er slechts één: het nationaal park Hoge Kempen in Midden-Limburg. "Dat is een voorbeeld van natuurbescherming en toeristische ontwikkeling dat navolging verdient" zegt voorzitter Tomas Roggeman, die mogelijkheden ziet rond minstens drie gebieden: het Meerdaalwoud/Mollendaalbos ten zuiden van Leuven, het Drongengoed en de valleien van Schelde en Durme.

Een nationaal park bestaat uit een grote aaneensluiting van natuurgebieden, waar geen ontginning van natuurlijke rijkdommen mogelijk is maar wel bezoeken en toeristische ontwikkeling. Het dient vooral om ecosystemen te beschermen en uit te breiden. Tegelijk kan een nationaal park bijdragen aan de lokale economie, door het bevorderen van recreatief toerisme op een schaal die de natuurbescherming niet ondergraaft. 

Jong N-VA voorzitter Tomas Roggeman licht toe: "In ons dichtbevolkte Vlaanderen wordt natuur schaars. Een bescherming als nationaal park kan onze resterende authentieke landschappen permanent beschermen en tegelijk nieuwe toeristische ontwikkeling genereren. Zo bewaren we onze natuur voor de toekomst op een manier die omliggende gemeenten niet ruimtelijk blokkeert maar economisch stimuleert."

Volgens de normen van de IUCN, de internationale unie voor natuurbescherming, heeft een nationaal park idealiter een omvang van ten minste 10 km² of 1000 hectare. Natuurgebieden van dergelijke omvang zijn er in Vlaanderen amper. Toch hoeft dit volgens Jong N-VA geen hinderpaal te vormen. "Bestaande clusters van natuurgebieden en groene zones kunnen aaneengesloten worden tot grotere gehelen, door de verwerving van tussenliggende gronden die nu andere bestemmingen hebben, zoals landbouw. De aankoop daarvan kan gefinancierd worden met geld uit het boscompensatiefonds, waar vandaag meer dan 7 miljoen euro zit. Zo kunnen we komen tot grote, aaneengesloten biotopen."Momenteel worden al verschillende nabijgelegen natuurgebieden samen beheerd. Door hen de stempel van nationaal park te geven, krijgen ze meer mogelijkheden voor bescherming van de natuur en toeristische ontwikkeling,” aldus Roggeman.

Aangezien de eigendom van natuurgebieden vaak versnipperd zit tussen overheden en natuurverenigingen, kan een gezamenlijk beheer opgericht worden voor het onderhoud en de promotie van het nieuwe nationale park. Deze praktijk heeft in het Nationaal Park Hoge Kempen uitstekende resultaten afgeworpen. Jong N-VA hoopt daarom dat de Vlaamse regering met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en andere partners uit het middenveld deze toekomstpiste wil bespreken.

"Van Vlaanderen houden betekent ook dat we onze Vlaamse natuur en landschappen in ons hart dragen en bewaren voor de toekomst. De status van nationaal park is daarvoor uitermate geschikt" besluit Roggeman.

 

WAAR ZIET JONG N-VA MOGELIJKHEDEN?

1. Scheldevallei

Lange en brede strook van Vlassenbroek tot Kruibeke. Onder een gezamenlijk beheer en met meer groene vingers die deze gebieden verbinden, kom je tot een enorm gebied van watergebonden bos en schorren dat geknipt is als nationaal park. (Dit zou logischerwijs omvatten: Vlassenbroek, Kastel, het Akkershoofd in Hamme, den Bunt aan de Durmemonding, de Schorren van Branst en Notelaer, de bossen van Weert, het Schouselbroek, polders van Kruibeke)

2. Dijlevallei

Van het Margijsbos en Doode Bemde in Huldenberg over het Heverleebos naar Meerdaalwoud en Mollendaalbos. Samen een bijna aaneengesloten zone een woud van bijzondere omvang.

3. Drongengoed

Tussen Knesselare, Ursel en Maldegem, omvattende het Drongengoedbos, Maldegemveld en Keigatbos.

4. Bulskampveld

Het landschapspark Bulskampveld dat zich uitstrekt over de gemeenten Oostkamp, Beernem, Ruislede, Wingene en Aalter en dat vandaag al in gezamenlijk beheer zit, is eveneens een prachtige opstap naar nationaal park.

 

Tomas Roggeman

Voorzitter
Tel.
0472/89.03.96