Home Nieuws Spijbelen voor het klimaat? Hoog tijd voor ecorealisme
17
jan
2019

Spijbelen voor het klimaat? Hoog tijd voor ecorealisme

Wouter Folens
Brent Roelandt
Aelön Messiaen

Klimaatspijbelaars. Misschien nu al een kanshebber voor ‘Het woord van het jaar 2019’. Net zoals in 2018, met ‘moordstrookje’, zou ook in 2019 een woord met een negatieve connotatie het halen. Ja, zeker en vast een negatieve connotatie. Spijbelen gaan we toch niet als het nieuwe normaal aanvaarden? Dat was dan zonder enkele groene en (donker)rode politici gerekend die de spijbelende jongeren niet alleen aanmoedigen om op donderdag 10 januari van school weg te blijven onder de noemer ‘voor het milieu’, maar ook zelf aan deze chaotische optocht deelnamen. Ook niet te vergeten is dat de Vlaamse Jeugdraad, het orgaan van de Vlaamse Regering dat de belangen van de Vlaamse jeugd zou moeten verdedigen, naar eigen zeggen “trots” was op de aanwezige spijbelaars.

Alles begon met twee jongedames die een oproep lanceerden om te spijbelen voor het klimaat. “Wat daarmee juist gewonnen wordt, ontgaat mij volledig,” zegt Brent Roelandt, voorzitter van Jong N-VA Lebbeke. “Met opzet een hele dag interessante en vormende leerstof missen, doet adolescenten geen goed. Daar kunnen we het toch allemaal over eens zijn? Het wordt zelfs nog pijnlijker en moeilijker te begrijpen wanneer er op de betoging pamfletten en borden te zien zijn waarop het uitsterven van de dinosauriërs wordt gelinkt aan het klimaat. Dan stel ik me grote vragen bij hun kennis over ecologie en lijkt het mij opportuun dat het idee van spijbelen snel aan de kant wordt geschoven,” aldus Brent. Sterker nog, indien ecologie jou als persoon sterk interesseert, is het een goed idee om daar jouw studies aan te wijden. Er zijn namelijk voldoende milieu en klimaat gerelateerde opleidingen die de studenten de mogelijkheid bieden hun kennis op te bouwen en zelf stevig werk te verzetten dat het milieu ten goede komt. Iets waar de Vlaamse Jeugdraad zou moeten achter staan, in plaats van hun steun te verlenen aan ‘stakende’ studenten. Zeker als het gaat over die zelfde Vlaamse Jeugdraad die onlangs een eigen bevraging deed en daaruit concludeerde dat onderwijs de grootste prioriteit verdient en recht heeft op extra investeringen. Het aanmoedigen van spijbelen valt hier niet mee te combineren.

“Klimaatspijbelaars, het geeft me een dubbel gevoel”, vertelt Aelön Messiaen, voorzitter van Jong N-VA Deinze-Nevele en tevens meteoroloog bij de Luchtmacht. Enerzijds kan ik het alleen maar toejuichen dat de jongeren van vandaag, in tegenstelling tot de vorige generaties, zich wel bewust zijn van de veranderende klimaatomstandigheden. Maar ik maak me zorgen over de manier waarop dit wordt overgebracht. Is spijbelen, wat in de ogen van de organisatoren de enige mogelijkheid is, écht de efficiëntste oplossing? Hebben we uit het verleden al niet geleerd dat schreeuwen aan de zijlijn geen oplossingen biedt? Ik ben van mening dat we hiermee geen meter verder geraken. Daarentegen staat ook nog de kost die spijbelen met zich meebrengt. Zoals Brent terecht aanhaalt moeten we in tegenstelling tot sommige politici, die tevens het klimaatthema trachten te claimen, scholieren juist stimuleren om naar school te gaan in plaats van te laten spijbelen, zodat ze de kans kunnen grijpen zich verder te ontwikkelen in studies omtrent het klimaat. Deze gemotiveerde personen zijn nochtans de klimaatexperten van morgen en wij hebben dan ook hun expertise nodig om de bevolking te blijven waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering.

“Als men aan mij vraagt of er zich opnieuw een natte winter of een mogelijk extreem droge zomer voordoet, maak ik al eens de link met de klimaatproblematiek. Door jezelf te specialiseren in een klimaat gerelateerde studie kan je een directe connectie leggen met herkenbare problemen en zo het vertrouwen en de bewustwording van de bevolking winnen. We mogen dit niet allemaal vergooien door protest en geschreeuw maar juist structurele oplossingen aanbieden. Zo raad ik de organisatoren aan om in dialoog te gaan met de politici buiten de schooluren, om dit thema in de klas te bespreken en een jongerenklimaatcongres te organiseren waarbij de bezorgdheden worden overgemaakt aan de bevoegde personen. Dat is in mijn ogen de efficiëntie ten volle benutten,” aldus Aelön.

Volgens nationaal bestuurslid Wouter Folens is het tijd voor ‘ecorealisme’ in plaats van ‘ecohysterie’. “We moeten erkennen dat vrije markt en ecologie perfect samengaan. De enige juiste weg is die van de wetenschap en ratio,” aldus Folens. Jong N-VA kiest resoluut voor een mix van kern-, wind- en zonne-energie. Dat is de beste manier om onze elektriciteitstoevoer te verzekeren. De bouw van nieuwe reactoren moet kunnen. Kernenergie draagt zo goed als niet bij tot de CO2-uitstoot van ons land. Met een CO2-uitstoot van 16 g/kWh, gemeten over de volledige levenscyclus van een centrale, scoort kernenergie zelfs beter dan zonnepanelen. “We beantwoorden de klimaatuitdagingen vanuit ratio en wetenschap, niet vanuit sentiment. We overstijgen de valse tegenstelling tussen economie en ecologie. Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor technologie en innovatie. Dat is ecorealisme.” besluit Folens.

Brent Roelandt, Aelön Messiaen en Wouter Folens

Wouter Folens

Wouter Folens

Dagelijks Bestuurslid
Tel.
0488/28.75.45
Brent Roelandt

Brent Roelandt

Voorzitter Jong N-VA Lebbeke
Aelon Messiaen

Aelön Messiaen

Voorzitter Jong N-VA Deinze Nevele