Home Wie is wie? Lawrence Vancraeyenest

Lawrence Vancraeyenest

Algemeen voorzitter

SCHOUDERS ONDER JONG N-VA

Als Voorzitter van Jong N-VA is Lawrence verantwoordelijk voor de aansturing van het dagelijks bestuur en de werking van onze jongerenvereniging. Hij was ook een tijdlang ondervoorzitter, algemeen secretaris en dagelijks bestuurslid van Jong N-VA en regiocoördinator van de Jong N-VA-regio Rupel-Zuidrand. Als een van de sterkhouders binnen de nationale werking bepaalt hij zo al enige tijd mee de richting van onze jongerenorganisatie en ondersteunt hij de werking van verschillende jongerenafdelingen.

Naar aanleiding van het #Voorsprong-congres nam Lawrence het ondervoorzitterschap op zich van de commissie die zich boog over de domeinen economie, arbeidsmarkt, pensioenen en sociale zekerheid. Hij was tevens voorzitter van de nationale werkgroep ‘vrijheid en bescherming’.

IN HET HART VAN DE PARTIJ EN ZIJN GEMEENTE

Lawrence is schepen in zijn thuisgemeente Edegem. Daar is hij verantwoordelijk voor de domeinen jeugd, ict, smart city, wijkwerking, duurzame ontwikkeling, organisatieontwikkeling en -beheersing en juridische zaken. Hij is er ook plaatsvervangend voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en beheerder van het WoonZorgNetwerk. Vanuit zijn schepenmandaat werd Lawrence ook aangesteld als ondervoorzitter van de raad van bestuur van ICT- en Smart City-intercommunale Cipal dv en als lid van de bestuurlijke commissie rond innovatief en digitaal besturen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Hij is tevens bestuurslid bij Poolstok cvba.

Aanvullend aan zijn schepenmandaat werkte Lawrence ook enige tijd als raadgever op het kabinet van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters.

Voorheen was Lawrence professioneel reeds actief als auditor, juridisch adviseur en assistent gerechtsexpert bij een bedrijfsrevisorenkantoor en als coördinator van de Cel lokaal beleid op het partijsecretariaat, het hart van de N-VA. Naast de aansturing van de cel volgde hij er als adviseur hoofdzakelijk de domeinen financiën en begroting, strategisch management en beleidsplanning op.

ENGAGEMENT GEGROEID UIT HET STUDENTENLEVEN

Met succes slaagde Lawrence aan de Universiteit Antwerpen, waar hij een master Handelsingenieur en een bachelor Rechten behaalde. Bovendien voltooide hij het executive programma ‘Financieel management voor lokale besturen’ aan de Antwerp Management School. Hij was ook jarenlang actief binnen de studentenbeweging en studentenvertegenwoordiging zowel binnen de universiteit en de associatie, als op stedelijk en Vlaams niveau. Naast heel wat praesidiumervaring, was hij zo onder meer lid van het bestuurscollege en de Raad van Bestuur van de UAntwerpen, voorzitter van de associatiestudentenraad, bureaulid bij de SRUA, ondervoorzitter van Antwerpen Studentenstad en fractieleider bij de Vlaamse Vereniging van Studenten.

Edegem
18 mei 1986
Tel.
0486/60.09.13