Arne Vermeersch

Arne Vermeersch werd geboren op 28 januari 2000 in Wilrijk (Antwerpen). Opgroeiend in Schoten had Arne al van jongs af aan een grote belangstelling voor de wereld rondom hem. Langzaam maar zeker ontwikkelde hij een diepe interesse in de actualiteit. Doorheen de jaren bleek dat de partij die zijn standpunten het best verwoordt de N-VA is. Dan, in 2018, besloot Arne kleur te bekennen en schafte zichzelf een lidkaart van de N-VA aan.

Vanaf het begin was het engagement om de brug te vormen tussen jongeren en politiek sterk aanwezig. Zo was Arne in 2019 mede-oprichter van Jong N-VA StuAnt, de Antwerpse N-VA-gezinde studentenvereniging, waar hij zowel bestuurslid, PR-verantwoordelijke en Ab-Actis was.


Verder zorgde Arne in 2020 mee voor de doorstart van Jong N-VA Schoten waar hij tevens werd verkozen als secretaris. Ondanks de komst van corona wist de Schotense afdeling verscheidene leuke evenementen en acties te organiseren die telkens, binnen de toen geldende maatregelen, kon den rekenen op een talrijke opkomst.  

Aansluitend op de Jong N-VA voorzittersverkiezing op 6 maart 2022, werd Arne verkozen als Dagelijks bestuurslid waar hij de redacteursrol opneemt van Jong N-VA en verantwoordelijk is voor o.a. studentenwerkingen.
Als student Journalistiek houdt Arne zich in zijn vrije tijd graag bezig met de actualiteit en houdt hij ervan om veel te lezen en te schrijven. Verder is hij uitermate geïnteresseerd in filosofie, geschiedenis, astronomie en de politieke actualiteit.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x